תנאי שימוש

כללי:

דרך ארץ - ציוד טיולים בע"מ
ח.פ. 515261774
המוסכים 5 ירושלים
טלפון: 02-6638391 או 055-5572997
דואר אלקטרוני: info@trek.co.il

אתר "אבודים בפטגוניה" - חדר בריחה מבית "דרך ארץ" ציוד טיולים הינו אתר המציע הזמנת כניסה לחדר בריחה וכמו כן מספק מידע נוסף הקשור לחדר הבריחה.

דרך ארץ רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת ללא הודעה מראש.

דרך ארץ תנסה לשמור על כך שהאתר יהיה זמין ככל האפשר, תשקיע מאמצים שהאתר יהיה מעודכן, נוח וברור, אך עם זאת היא אינה אחראית לכך שהאתר ותכניו יהיו זמינים בכל עת וזכותה הבלעדית לעשות שינויים באתר ובתכנים הכתובים בו, כולל סגירתו.

דרך ארץ ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים על כל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לצרכן ו/או למי מהמשתתפים ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או רכישה שלא על פי תקנון זה, בכל עילת תביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה.

אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על ­ידי הצרכן בגין הזמנתו.

הגדרות:

תנאי שימוש אלה כתובים בלשון זכר, אך מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.

"דרך ארץ" - החברה דרך ארץ - ציוד טיולים בע"מ

"משתתפים" – 2-6 אנשים מגיל 14 ומעלה. כניסת ילדים מתחת לגיל 14 תתאפשר אך ורק בליווי מבוגר מעל גיל 18.

"משחק" – פעילות בחלל סגור הצמוד לחנות "דרך ארץ – ציוד טיולים". הפעילות כוללת חידות ומנגנונים מכניים ואלקטרוניים, אשר מאפשרים מעבר והתקדמות בין חללים. משך הפעילות הוא כשעה ותלוי וקצב ההתקדמות של המשתתפים.

"מפעיל" – עובד דרך ארץ, שאחראי על הפעלת המשחק מחדר בקרה, תוך צפייה במשתתפים והאזנה להם.

"צרכן" - מי שגילו הוא 18 שנים ומעלה וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת החברות (ישראכרט/ לאומי קארד/ ויזה/ דיינרס), או חשבון פייבוקס/ביט ומעוניין לבצע הזמנת משחק או לרכוש כניסה עתידית למשחק עבור משתתפים.

דרך ארץ כפופה לחוק להגנת הצרכן ובכל סתירה בין החוק להגנת הצרכן לתנאי שימוש אלה, החוק להגנת הצרכן הוא זה שיכריע.

תהליך הרכישה וביצוע עסקה:

כל אדם המוגדר "צרכן" רשאי לרכוש ולבצע עסקה.

במידה והצרכן מעוניין בהזמנת משחק לתאריך מסוים, הוא יבחר את יום המשחק ולאחר מכן יבחר שעה פנויה באותו היום.

הצרכן ימלא את פרטיו: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני (למשלוח החשבונית), מספר טלפון נייד, מספר שחקנים.

לאחר מכן הצרכן יזין את פרטי האשראי וישלים את ההזמנה.

בהזמנת משחק לתאריך ושעה מסוימים, הצרכן ישלם 100 ₪ מקדמה, שתקוזז מעלות המשחק.

במידה והשחקן ביטל את ההזמנה תוך פחות מ-24 שעות מזמן המשחק שהזמין, או לא הגיע למשחק בתאריך ובשעה שנקבעו, לא יינתן החזר כספי על תשלום המקדמה (100 ₪).

במידה והצרכן מעוניין ברכישת כניסה למשחק, ללא תאריך מסוים, הצרכן ימלא את פרטיו: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני (למשלוח החשבונית), מספר טלפון נייד, מספר שחקנים.

לאחר מכן הצרכן יזין את פרטי האשראי וישלים את ההזמנה.

לשם רכישה ו/או הזמנה באתר, הצרכן חייב למסור פרטים בסיסיים אלה:
  • שם
  • שם משפחה
  • טלפון ליצירת קשר
  • כתובת דואר אלקטרוני למשלוח החשבונית
  • פרטי כרטיס אשראי ופרטי בעל הכרטיס

מסירת פרטים כוזבים והתחזות הם עבירה פלילית, על כן הצרכן מתבקש למסור את פרטיו האמיתיים לשם רכישה באתר. דרך ארץ לא תישא באחריות של אי אספקת מוצר עקב מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים.

לאחר מילוי ושליחת הפרטים, ההזמנה תתקבל במערכת, ונציג דרך ארץ ייצור קשר עם הצרכן לאישור ההזמנה.

אמצעי תשלום:

אתר זה עובד באמצעות מערכת תשלומים של PAYPLUS. כמו כן, ישנה אפשרות לשלם ברכישה טלפונית, או דרך פייבוקס/ביט, לשם כך נציג דרך ארץ ייצור עמכם קשר, על מנת לקבל את פרטי התשלום.
במידה וחברת האשראי לא תאשר את חיוב כרטיס האשראי, לא יבוצע חיוב והעסקה לא תאושר.

ביטול עסקה:

במידה ולא יתאפשר משחק בתאריך ובשעה שאותם בחר הצרכן, מכל סיבה שהיא, דרך ארץ רשאית לבטל את המשחק בהודעה של 6 שעות מראש. במקרה של ביטול המשחק ע"י דרך ארץ, יוחזר החזר כספי מלא, או שייקבע משחק למועד אחר בתיאום עם הצרכן.

צרכן המעוניין לבטל הזמנת משחק יעשה זאת באופן הבא:
הצרכן יודיע על ביטול העסקה לכל המאוחר עד 24 שעות לפני המשחק, בצירוף העתק חשבונית העסקה (באם התקבלה) בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני info@trek.co.il או בשליחת הודעת ווטסאפ אל המספר 055-5572997. במידה ובוצע חיוב ע"י חברת האשראי, יקבל הצרכן את כספו בחזרה לאחר ניכוי של 5% מגובה העסקה.
במידה והצרכן שילם מקדמה (100 ₪), הוא יקבל אותם בחזרה אך ורק אם שלח את הודעת הביטול לפחות 24 שעות לפני המשחק.

דרך ארץ רשאית לבטל את העסקה, ללא הודעה מראש במקרים הבאים:
  • חיוב כרטיס האשראי של הצרכן לא אושר ע"י חברת האשראי.
  • הצרכן מסר לדרך ארץ פרטים כוזבים אודותיו.
  • העסקה ו/או הרכישה נעשו בצורת מרמה ו/או בכוונת זדון ו/או בצורה פלילית.
  • הצרכן לא אישר את ההזמנה לאחר ניסיון ליצירת קשר עמו במסרון ו/או בווטסאפ ו/או בטלפון.

תהליך המשחק ואחריות המשתתפים:

על המשתתפים להגיע בזמן למשחק. איחור או עיכוב, עלולים לגרום למשחק קצר יותר.
במהלך המשחק, חובה על המשתתפים להקשיב להוראות המפעיל. כלל המנגנונים ניתנים לתפעול בהפעלת כוח סביר. חל איסור מוחלט לטפס על עצמים. חל איסור לשבור ו/או לקרוע ו/או לתלוש עצמים מהמקום. חל איסור להפעיל כוח על עצמים. חל איסור לגעת בתקרה באופן ישיר ועקיף.

במידה ואחד המשתתפים גרם לנזק מוגזם ולא סביר כתוצאה מרשלנות ו/או אי ציות להוראות אלה ו/או אי הקשבה להוראות אלה, הוא, או המבוגר האחראי יצטרכו לשלם את עלות תיקון הנזק, תוך 30 יום מיום הוצאת החשבונית על הנזק שנגרם.

על המשתתפים חל איסור מוחלט לשחק כשהם תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים. במידה ויתגלה מצב כזה, המשחק יבוטל מיד והמשתתפים ו/או הצרכן לא יהיו זכאים להחזר כלשהו.

במהלך המשחק, המפעיל, על פי שיקול דעתו, רשאי לתת רמזים על מנת לגרום למשחק מהנה וזורם יותר. כמו כן, המפעיל רשאי לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל חידות על פי קצב התקדמות המשתתפים.

אחריות על המידע באתר:

המידע הכתוב באתר זה נכתב בעקבות ניסיונם האישי של הכתובים. דרך ארץ אינה אחראית לכל נזק (כולל נזקי רכוש ו/או ממון ו/או גוף ו/או נפש) שיגרם ו/או יגרמו למבקר ו/או מבקרי האתר ו/או כל אדם אחר שהגיע למידע זה בכל צורה שהיא בעקבות שימוש במידע זה.

התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכן כי המוצרים יהיו בעלי מראה ו/או גוון שונה מהמוצג בתמונות.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ מידע ו/או תמונות מאתר זה ללא אישור מפורש בכתב מדרך ארץ, האישור יכלול את חותמת העסק וחתימה אישית של בעל העסק.

מדיניות פרטיות:

דרך ארץ מקבלת ממשתמשי האתר מידע אישי, הכולל שמות כתובות ומספרי טלפון. דרך ארץ לא תפיץ מידע זה לגורם שלישי למעט למתן שירות לרוכשים באתר.

כמו כן, דרך ארץ אוספת מידע סטטיסטי על הגולשים באתר: זמני גלישה, עמודים פופולריים, כתובות IP, סוגי דפדפן, מערכות הפעלה, סוגי מכשירים, רזולוציות מסך ועוד. דרך ארץ משתמשת במידע זה לשם שיפור השירות ואיכות האתר.

דרך ארץ משתמשת בשירותים חיצוניים מאתרים כמו Google Analytics, Facebook, Google לשם רישום סטטיסטיקות והרשמה לאתר. יש להתעדכן במדיניות הפרטיות של אתרים אלה, על מנת להסכים לשימוש באתר זה.

במכשירים של משתמשים שלא חסמו את קבצי העוגיות (Cookies) בדפדפן שלהם, קבצים אלה ירדו באופן אוטומטי מהשרתים המאחסנים את אתר דרך ארץ ויאפשרו למשתמשים חוויית גלישה מהירה יותר באתר זה.